Installationsguide för Linux Mint

_images/qr.sv.png

Linux Mint hämtas i form av en avbild (en .iso-fil) som används för att skapa ett installationsmedia (ett startbart USB-minne eller en startbar DVD).

Den här guiden hjälper dig att hämta rätt avbild, skapa ett installationsmedia och att installera Linux Mint i datorn.

Installation

Problemlösning