Startinställningar

Vissa grafik- och moderkort fungerar inte tillräckligt bra med de fria drivrutiner som är standard i Linux Mint.

Kompatibilitetsläge

Det enklaste är att välja kompatibilitetsläge i startmenyn.

_images/efi-compatibility.png

Grub-menyn (EFI-läge)

_images/isolinux-compatibility.png

Isolinux-menyn (BIOS-läge)

Om det inte fungerar så kan du prova valet nomodeset.

Valet Nomodeset

I EFI-läge väljer du Starta Linux Mint och trycker e för ytterligare val.

_images/efi-nomodeset.png

Byt ut quiet splash mot nomodeset och tryck F10 för att starta.

I BIOS-läge väljer du Starta Linux Mint och trycker Tab för ytterligare val.

_images/isolinux-nomodeset.png

Byt ut quiet splash mot nomodeset och tryck Enter för att starta.

Upprepa detta i Grub-menyn efter installationen och läs i Drivrutiner hur du kan installera ytterligare drivrutiner.

Andra startval

Prova någon av följande lösningar om datorn ändå inte startar:

  • Välj nouveau.noaccel=1 istället för nomodeset.

  • Efter installationen kan du använda Advanced Options ‣ Recovery mode i startmenyn och välja resume.

Installera en äldre version

Om datorn inte fungerar med den senaste versionen av Linux Mint så installera en av de tidigare i samma serie.

Ett exempel: om du inte kan installera Linux Mint 18.3 (som har kärna 4.10) så installera Linux Mint 18 (som har kärna 4.4) och uppgradera sedan till 18.3.

Observera

Den första versionen i varje serie har en kärna med långtidssupport (LTS). Uppgradering av en sådan version till den senaste i samma serie lämnar kärnan oförändrad.