Partitionering

Enheter och partitioner i Linux

Om du inte känner till vilka beteckningar enheter och partitioner har i Linux, eller vill veta mer om filsystem och monteringspunkter, läs:

Separat partition för /home

I Linux används mappen /home för att spara användarnas data och inställningar.

Denna mapp innehåller en undermapp för varje användare. Om ditt användarnamn är t.ex. johan så heter din personliga mapp /home/johan, dina hämtningar finns i /home/johan/Hämtningar, dina dokument i /home/johan/Dokument, bokmärken som du sparat i Firefox ligger i en undermapp till /home/johan/.mozilla och så vidare.

Genom att lägga /home på en egen partition kan du hålla dina användardata åtskilda från sådant som hör till operativsystemet.

Fördelen med detta är att du kan byta ut operativsystemet mot en ny version utan att dina data påverkas.

När du installerar Linux Mint:

  1. Välj / som monteringspunkt för systempartitionen och låt installationsprogrammet formatera partitionen.

  2. Välj /home som monteringspunkt för den partition där användardata skall sparas. Om partitionen redan innehåller data får den inte formateras.

Varning

Vi rekommenderar inte detta för nybörjare. Ett misstag kan leda till att alla dina data raderas. Börja med att säkerhetskopiera dina filer och kontrollera att du verkligen har gjort allt rätt innan du fortsätter.

Observera

Operativsystemet Linux Mint kräver ungefär 15 GB ledigt utrymme. Det behövs också plats för de program du själv vill installera. Ge därför systempartitionen ett utrymme på 100 GB, om du har möjlighet. Låt partitionen för dina användardata få den största delen av utrymmet på hårddisken - hämtade filer, video och bilder kan ta stor plats.