Förinstallera Linux Mint (OEM-installation)

I startmenyn på ditt installationsmedia finns valet OEM install som används för att förinstallera Linux Mint.

Detta är användbart för:

  • Tillverkare och återförsäljare som vill förinstallera Linux Mint i datorer som de säljer till sina kunder.

  • Den som vill sälja eller skänka bort en dator till någon annan.

När Linux Mint installeras i OEM-läge används ett tillfälligt användarkonto och datorn förbereds för att kundens egna uppgifter skall kunna läggas in.

Den nya ägaren lägger sedan själv in sina uppgifter.

Gör så har om du vill göra en OEM-installation:

  1. Välj OEM Install i startmenyn på ditt installationsmedia.

  2. Starta installationsprogrammet och följ instruktionerna.

  3. Starta om datorn.

  4. Gör de inställningar, och installera de program, som kunden vill ha.

  5. Klicka på Förbered för att skicka till slutanvändare, ange det lösenord du valde vid installationen, klicka OK och stäng av datorn.

_images/oem.png

När den nya ägaren startar datorn för första gången visas följande bild:

_images/oem-user.png

Ägaren väljer användarnamn, lösenord, tangentbordslayout, språk, tidszon och övriga uppgifter för att skapa sitt konto.