Ögonblicksbilder av systemet

Innan du börjar använda ditt nya operativsystem bör du aktivera möjligheten att göra säkerhetskopior i form av så kallade ögonblicksbilder av systemet och dess inställningar. Om det senare skulle uppstå ett fel kan du göra en återställning med hjälp av en sådan systemkopia.

  1. Välj Meny ‣ Administration ‣ Timeshift.

  2. Välj RSYNC och klicka på Nästa.

_images/timeshift-1.png
  1. Välj den enhet där du vill att systemkopiorna skall sparas och klicka på Nästa.

_images/timeshift-2.png

Observera

Eftersom den valda enheten inte formateras går inga data förlorade. Programmet skapar en ny mapp, timeshift, där systemkopiorna sparas.

  1. Välj när systemkopior skall skapas.

_images/timeshift-3.png

Observera

Den första kopian tar en hel del utrymme i anspråk eftersom systemet då kopieras i sin helhet. De följande systemkopiorna blir betydligt mindre eftersom programmet då bara kopierar de filer som förändrats.

Observera

Systemkopior av typen Boot skapas när datorn startar och görs som ett bakgrundsjobb. Detta påverkar inte startsekvensens hastighet.

  1. Klicka på Slutför.

_images/timeshift-4.png