Installera Linux Mint

Demoläge

När du startar datorn från ett installationsmedia så körs Linux Mint i demoläge. Du loggas automatiskt in som en användare med namnet mint och du får en ikon, Install Linux Mint, på skrivbordet.

_images/cinnamon.png

Att prova Linux Mint

När Linux Mint provkörs från ett installationsmedia så fungerar det ungefär likadant som när det är installerat i datorn. Det finns dock några undantag:

 • Det är långsammare än normalt (läshastigheten på installationsmediat är mycket lägre än hos en SSD eller hårddisk).

 • Ändringar sparas inte eftersom de inte kan skrivas till installationsmediat. De påverkar inte heller det installerade systemet.

 • En del program fungerar annorlunda (eller inte alls) när du provkör, t.ex: Timeshift, Flatpak, Uppdateringshanteraren och Välkomstskärmen.

Råd

Du får användarnamnet mint. Om något program frågar efter lösenord så tryck bara Enter.

Installera Linux Mint i datorn

Gör så här för att installera Linux Mint i datorn:

 1. Dubbelklicka på Install Linux Mint.

 2. Välj språk.

_images/installer-language.png
 1. Anslut datorn till Internet.

_images/installer-internet.png
 1. Om datorn är ansluten till Internet, kryssa i rutan om att installera mjukvara från tredje part.

_images/installer-codecs.png
 1. Välj installationstyp.

_images/installer-install.png

Om Linux Mint är det enda operativsystem du vill använda i datorn, och alla data som finns på hårddisken kan raderas, väljer du Radera disken och installera Linux Mint.

Varning

Kryptera din nya Linux Mint-installation för extra säkerhet innebär att hela hårddisken krypteras. Om du inte har bytt till svensk teckenuppsättning innan du började installera så är den fortfarande satt till en_US. Om du utnyttjar den här möjligheten så ha detta i åtanke när du skriver in ett lösenord. Tänk också på att krypteringen kan orsaka problem i kombination med vissa drivrutiner från NVIDIA. Om du är nybörjare i fråga om Linux så är det bättre att du krypterar din personliga mapp. Detta val görs senare under installationen.

Om du redan har ett eller flera operativsystem i datorn så kan du välja att installera Linux Mint vid sidan av det/dem. Installationsprogrammet minskar då automatiskt det utrymme som används så att det blir plats för Linux Mint. En startmeny skapas så att du kan välja vilket system du vill använda när du startar datorn.

Observera

Välj Någonting annat om du själv vill bestämma lite mer i detalj hur installationen skall göras.

_images/installer-partitions.png

Det måste alltid finnas en partition med monteringspunkten / i filsystemet.

Operativsystemet Linux Mint (utan några ytterligare program och personliga data) behöver ett utrymme på ungefär 15 GB. Gör därför en systempartition som är minst 100 GB.

Vi rekommenderar filsystemet ext4. Det är det mest använda i Linux.

_images/installer-partition.png

Skapa också ett växlingsutrymme (swap). Denna partition används vid viloläge och som en buffert om arbetsminnet inte skulle räcka till. Partitionen behöver därför vara minst lika stor som datorns arbetsminne (RAM).

 1. Välj tidszon.

_images/installer-timezone.png
 1. Välj tangentbordslayout.

_images/installer-keyboard.png
 1. Uppgifter om dig och din dator

_images/installer-user.png

Ditt namn kan vara ditt riktiga namn, men behöver inte vara det. Namnet används bara lokalt, i skärmsläckaren och på inloggningsskärmen.

Ditt användarnamn är det namn du använder när du loggar in, och Din dators namn är det namn som används för att identifiera datorn i nätverket.

Använd bara gemener (små bokstäver), utan skiljetecken och accenter.

För att skydda dina personliga data från obehöriga (om datorn t.ex. skulle bli stulen) bör du kryssa i rutan Kryptera min hemmapp.

Välj ett starkt lösenord.

 1. Njut av bildspelet medan Linux Mint installeras i datorn.

_images/installer-slideshow.png

Klicka på Starta om nu när installationen är slutförd.

_images/installer-finished.png

Du får först en uppmaning att ta ur ditt installationsmedia. När datorn har startat om visas en startmeny om flera operativsystem finns installerade, annars startar Linux Mint direkt.