Verifiera ISO-filen

Det är viktigt att kontrollera integriteten och äktheten hos den ISO-fil du hämtat.

Integritetskontrollen bekräftar att den ISO-fil du hämtat är en exakt kopia av den som finns i servern. Denna kontroll görs för att förhindra fel som beror på att filen blivit skadad under hämtningen.

Äkthetskontrollen bekräftar att den ISO-fil du hämtat har signerats av Linux Mints utvecklare. Denna kontroll görs för att förhindra spridning av skumma kopior som gjorts av andra.

Hämta SHA256-signaturerna för Linux Mint

Alla hämtningsplatser har, förutom avbilderna i ISO-format, filerna sha256sum.txt och sha256sum.txt.gpg. Du kan hitta dem i samma mapp där du hämtade ISO-filen.

Om du inte hittar dem kan du gå till Heanet download mirror och klicka på den version och utgåva du valt av Linux Mint.

Hämta både sha256sum.txt och sha256sum.txt.gpg.

Do not copy their content, use ”right-click->Save Link As…” to download the files themselves and do not modify them in any way.

Integritetskontroll

Räkna fram kontrollsumman, i form av en sha256-signatur, hos den ISO-fil du hämtat och jämför den med motsvarande summa i sha256sum.txt.

sha256sum -b yourfile.iso

Råd

If you are using Windows follow the tutorial How to verify the ISO image on Windows.

Om kontrollsummorna överensstämmer är filen felfri. Om inte, hämta den på nytt.


Äkthetskontroll

För att kontrollera att ingen manipulerat sha256sum.txt kan du använda filen sha256sum.txt.gpg. Gör så här:

Importera Linux Mints signeringsnyckel:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key "27DE B156 44C6 B3CF 3BD7  D291 300F 846B A25B AE09"

Observera

Prova följande kommandon om GPG inte vill godta Mints nyckel-ID:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key A25BAE09
gpg --list-key --with-fingerprint A25BAE09

Check the output of the last command, to make sure the fingerprint is 27DE B156 44C6 B3CF 3BD7 D291 300F 846B A25B AE09 (with or without spaces).

Bekräfta äktheten hos sha256sum.txt:

gpg --verify sha256sum.txt.gpg sha256sum.txt

Resultatet av det sista kommandot skall vara att signaturen är Korrekt och att den signerats med nyckeln A25BAE09.

Observera

I vissa fall kan GPG varna om att Linux Mints signatur inte är betrodd av din dator. Det meddelandet är helt normalt och kan ignoreras.