EFI

SecureBoot

Om du installerat Linux Mint i EFI-läge och sedan får ett felmeddelande om Secure Boot när du försöker starta den så kan du prova någon av följande lösningar:

_images/secureboot-violation.jpg
 • Gör om installationen:
  • Anslut datorn till Internet innan du installerar

  • Välj inte Installera mjukvara från tredjepart för grafik och Wi-Fi-hårdvara, Flash, MP3 och andra medier.

 • Stäng av SecureBoot i datorns BIOS-inställningar.

Observera

För exempel på hur SecureBoot kan stängas av i olika datorer, se följande sida (på engelska) Managing EFI Boot Loaders for Linux: Dealing with Secure Boot.

Startordning i EFI

Om datorn, trots att du installerat Linux Mint, direkt startar det tidigare installerade operativsystemet (Windows eller någonting annat) så har startordningen troligen blivit fel.

Gör så här för att ändra startordningen:

 1. Provkör Linux Mint från ditt installationsmedia.

 2. Öppna ett terminalfönster.

 3. Type sudo efibootmgr and press Enter.

Detta kommando visar startordningen och de val som finns.

_images/efibootmgr.png

I ovanstående skärmbild finns tre val:

 • ubuntu med värdet 0000

 • linuxmint med värdet 0001

 • Mac OS X med värdet 0081

Startordningen är 0081. Detta innebär att datorn bara försöker starta Mac OS, alltså inte Linux Mint.

Viktigt

Av tekniska orsaker använder Linux Mint namnet ubuntu i EFI.

 1. För att ändra startordningen skriver du sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY (där XXXX och YYYY är de värden du vill ange som startordning.

_images/efibootmgr-2.png

I ovanstående skärmbild instruerar kommandot sudo efibootmgr --bootorder 0000,0081 datorn att första hand försöka starta Linux Mint (här med EFI-namnet ubuntu) och i andra hand Mac OS..

 1. Starta om datorn.

Observera

I ovanstående skärmbild är 0000 förstahandsval i startordningen. Datorn försöker därför först starta Linux Mints Grub-meny. Om detta misslyckas (eller avbryts med ett exit-kommando) försöker datorn starta 0081, vilket motsvarar Mac OS.