Starta Linux Mint

Använd ditt nya installationsmedia med Linux Mint för att starta datorn.

  1. Sätt i mediat (USB-minnet eller DVD:n) i datorn.

  2. Starta om datorn.

  3. Innan datorn startar sitt nuvarande operativsystem (Windows, Mac, Linux) ser du en startbild som hör till BIOS. På denna bild, eller i datorns manual, kan du hitta en uppgift om vilken tangent som skall tryckas ned för att få datorn att starta från ett USB-minne (eller en DVD).

Observera

De flesta datorer har en särskild tangent som du kan använda för att välja startenhet och alla datorer har en tangent för att komma till BIOS-inställningarna där du kan bestämma startordningen. Beroende på BIOS kan dessa tangenter vara Escape, F1, F2, F8, F10, F11, F12 eller Delete. Information om detta brukar, som hastigast, visas på skärmen när datorn startar.

Råd

Om du har en Mac så håller du ned någon av tangenterna Alt eller Option efter startljudet.

  1. Installationsmedia för Linux Mint kan startas antingen i EFI- eller BIOS-läge. I EFI-läge visas Grub-menyn och i BIOS-läge visas Isolinux-menyn.

_images/isolinux.png

Isolinux-menyn i BIOS-läge

_images/grub-efi.png

Grub-menyn i EFI-läge

  1. I menyn trycker du Enter för att starta Linux Mint från ditt installationsmedia.