Flera operativsystem i datorn

Installera alltid Windows först (om du vill ha det)

Windows känner inte av om det finns flera operativsystem i datorn, och visar ingen startmeny. När du installerar det ändras dina inställningar så att datorn inte kan starta någonting annat än Windows.

Linux Mint (och de flesta andra Linux-distributioner) känner av om det finns andra operativsystem och skapar en meny så att du kan välja vilket du vill starta.

Om du vill använda Windows tillsammans med Linux Mint och, eventuellt, andra operativsystem så är det därför lämpligt att installera Windows först.

Återställ startordningen

Gör så här om Windows har skrivit över dina inställningar:

  1. Provkör Linux Mint från ditt installationsmedia.

  2. Öppna ett terminalfönster.

  3. To list your partitions, type lsblk -f and press Enter.

_images/lsblkf.png

Hitta den partition där Linux Mint har installerats. I de flesta fall är det den enda av typen ext4.

I ovanstående skärmbild:

  • sdb är USB-minnet (av typen iso9660 eftersom det innehåller en ISO-avbild).

  • sda är hårddisken.

  • sda4 är den partition på hårddisken sda där Linux Mint finns installerat.

För att se partitionernas storlek, skriv lsblk:

_images/lsblk.png

För att se partitionernas etiketter, skriv blkid:

_images/blkid.png
  1. Montera Linux Mints systempartition och installera om Grub-menyn med följande kommandon:

sudo mount /dev/sda4 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda

Varning

Ersätt /dev/sda4 och /dev/sda i ovanstående kommandon med de namn som gäller för din partition och din hårddisk.