Инсталационно ръководство на Линукс Минт

_images/qr.bg.png

Линукс Минт идва под формата на ISO образ (.iso файл), който може да се използва за направата на стартиращ DVD или USB диск.

Това ръководство ще ви помогне да свалите правилния ISO образ, да създадете стартираща медия и да инсталирате Линукс Минт на вашия компютър.

Отстраняване на грешки