Хардуерни драйвери

Едно от първите неща, след инсталирането на Линукс Минт, е да проверите за налични драйвери.

  1. Стартирайте: Меню ‣ Администрация ‣ Управление на драйвери.

_images/mintdrivers.bg.png

Hint

If you are offline, the Driver Manager will inform you that it cannot connect to the Internet.

_images/mintdrivers-2.png

Вкарайте стартиращата флашка с Линукс Минт (или DVD), изчакайте да се монтира и натиснете OK.

  1. Маркирайте подходящите квадратчета, за да изберете наличните драйвери, и натиснете Apply Changes.

  2. Рестартирайте компютъра.