Снимки на системата

Преди да започнете да използвате операционната система, настройте системните снимки. Тогава, ако нещо се обърка, ще може да възстановите операционната система от по-ранен бекъп.

  1. Стартирайте Меню ‣ Администрация ‣ Timeshift.

  2. Изберете RSYNC и натиснете Напред.

_images/timeshift-1.bg.png
  1. Изберете устройството, на което искате да се запазят потребителските снимки и натиснете Next.

_images/timeshift-2.bg.png

Note

Избраното устройство няма да се форматира и няма да има загуба на данни. Системните снимки ще се запазват в новосъздадената папка timeshift в кореновата папка на избраното устройство.

  1. Изберете кога да се запазват системните снимки.

_images/timeshift-3.bg.png

Note

Системните снимки са частични, първата снимка отнема време и доста дисково пространство, но новите снимките заемат пространство само за променените файлове.

Note

Boot снимките се изпълняват на заден план и не влияят на скоростта на стартиране.

  1. Натиснете Край.

_images/timeshift-4.png