Дялове

Дискове и дялове под Линукс

Ако не сте запознати със схемата на именуване на устройства и дялове под Линукс, или с концепцията за файлови системи и точки на монтиране, прочетете:

Отделен /home дял

В Линукс, /home директорията се използва да складира потребителски данни и настройки.

Тази директория съдържа поддиректории за всеки потребителски акаунт. Например, ако потребителското ви име е john, вашата домашна папка е /home/john, вашите сваляния са в /home/john/Свалени, вашите документи са в /home/john/Докменти, вашите Firefox отметки са някъде в /home/john/.mozilla и т.н…

Давайки на /home отделен дял, вие отделяте потребителските данни от останалата операционна система.

Предимството е че можете да изтриете операционната система и да я замените, без това да се отрази на потребителските данни.

Когато инсталирате Линукс Минт:

  1. Задайте точка на монтиране за / в отделен дял, където ще се инсталира операционната система и кажете на инсталатора да го форматира.

  2. Задайте точка на монтиране за /home в дял, където да се съхраняват потребителските данни, и ако там вече има потребителски данни, убедете се че сте казали на инсталатора да не го форматира.

Warning

Това не се препоръчва за неопитни потребители. Пропуск по време на инсталацията може да изтрие всичките ви данни. Винаги правете бекъп, убедете се че сте избрали правилния дял и внимателно проверявайте опциите за форматиране.

Note

Операционната система Линукс Минт заема около 15 ГБ и расте, когато инсталирате допълнителен софтуер. Ако може да отделите дисково пространство, дайте ѝ 100 ГБ . Запазете повече свободно място за домашния дял. Потребителските данни (сваляния, видео, снимки) заемат много повече място.