Стартиране на Линункс Минт

Сега, след като имате Линукс Минт на флашка (или диск), стартирайте компютъра от него.

  1. Вкарайте флашката (или диска) в компютъра.

  2. Рестартирайте компютъра.

  3. Преди вашия компютър да стартира вашата операционна система (Windows, Mac, Linux), вие трябва да видите началния екран на BIOS а. Вижте на екрана, или в документацията на компютъра кой клавиш трябва да натиснете и как да инструктирате BIOS-а да стартира от USB или DVD диск.

Note

Повечето BIOSи имат специален клавиш, който да натиснете, за да изберете стартиращо устройство, а всички имат специален клавиш, с който да влезете в екрана за настройки на BIOS (откъдето може да определите реда на стартиране). Според BIOS-а, този специален клавиш може да е Escape, F1, F2, F8, F10, F11, F12, или Delete. Обикновено, тази информация е кратко описана на екрана, по време на стартирането.

Hint

За Mac-овете, задръжте натиснат клавиша Alt или Option, след като чуете звука при стартиране.

  1. ISO-то на Линукс Минт може да стартира в EFI или BIOS режим. В EFI режим се показва grub менюто. В BIOS режим се показва isolinux менюто.

_images/isolinux.png

isolinux меню в режим BIOS

_images/grub-efi.png

grub меню в режим EFI

  1. В едно от тези менюта, натиснете Enter, за да стартирате Линукс Минт от вашата флашка (или DVD).