Проверка на ISO образа

Важно е да проверите цялостта и автентичността на ISO образа.

Проверката за цялостност потвърждава че ISO образа е свален правилно и че локалния файл е точно копие на файла от сървъра за сваляне. Грешка по време на свалянето може да доведе до повреден файл и да се получат грешки по време на инсталацията.

Проверката за автентичност потвърждава че сваления образ е подписан от Линукс Минт и оттогава не е променян и че не е злонамерено копие, правено от някой друг.

Свалете SHA256 сумите, предоставени от Линукс Минт

Всички огледала за сваляне доставят ISO образи, файл sha256sum.txt и файл sha256sum.txt.gpg. Трябва да видите тези файлове на същото място, от което сваляте ISO образа.

Ако не ги намирате, отворете Огледалото за сваляне на Heanet и натиснете на версията на Линукс Минт, която сте свалили.

Свалете и двата sha256sum.txt и sha256sum.txt.gpg файла.

Do not copy their content, use „right-click->Save Link As…“ to download the files themselves and do not modify them in any way.

Проверка за цялостност

Да проверите цялостта на локалния ISO файл, генерирайте неговата SHA256 сума и я сравнете със сумата от sha256sum.txt.

sha256sum -b yourfile.iso

Hint

If you are using Windows follow the tutorial How to verify the ISO image on Windows.

Ако сумите съвпадат, вашия ISO образ е бил свален успешно. Ако не, свалете го наново.


Проверка за автентичност

За да проверите автентичността на sha256sum.txt, проверете подписа в sha256sum.txt.gpg, следвайки стъпките по-долу.

Импортиране на ключ с подпис на Линукс Минт:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key "27DE B156 44C6 B3CF 3BD7  D291 300F 846B A25B AE09"

Note

Ако gpg се оплаче от ID-то на ключа, опитайте следните команди:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key A25BAE09
gpg --list-key --with-fingerprint A25BAE09

Check the output of the last command, to make sure the fingerprint is 27DE B156 44C6 B3CF 3BD7 D291 300F 846B A25B AE09 (with or without spaces).

Проверка на автентичността на sha256sum.txt:

gpg --verify sha256sum.txt.gpg sha256sum.txt

Изхода от последната команда трябва да ви каже че файла с ключ е good и че е свързан с ключа A25BAE09.

Note

GPG може да ви предупреди че подписа на Линукс Минт не е надежден на вашия компютър. Това е очаквано и напълно нормално.