Momentopnamen van systeem

Voordat u uw systeem gaat gebruiken, maakt u best een momentopname van uw systeem. Als er dan iets misgaat, kunt u uw systeem herstellen vanuit een eerdere reservekopie.

  1. Start Menu ‣ Beheer ‣ Timeshift.
  2. Kies RSYNC en klik Volgende.
_images/timeshift-1.png
  1. Kies het apparaat waarop u de momentopnamen wilt bewaren en klik op Volgende.
_images/timeshift-2.png

Notitie

Het geselecteerde apparaat wordt niet geformatteerd en er gaan geen gegevens verloren. Systeemherstelpunten worden opgeslagen in een timeshift-map binnen de hoofdmap van het geselecteerde apparaat.

  1. Kies wanneer de momentopnamen van het systeem worden opgeslagen.
_images/timeshift-3.png

Notitie

Momentopnamen zijn oplopend en incrementeel, zodat de eerste momentopname een zeer grote hoeveelheid ruimte inneemt. Maar aanvullende momentopnamen vragen enkel bijkomende plaats voor bestanden die zijn gewijzigd.

Notitie

Opstart-momentopnamen worden uitgevoerd op de achtergrond en beïnvloeden de opstartsnelheid niet.

  1. Klik op Voltooien.
_images/timeshift-4.png