Voorinstallatie van Linux Mint (OEM-installatie)

In het ISO-opstartmenu wordt OEM-installatie gebruikt voor voorinstallatie van Linux Mint.

Deze optie is aangewezen voor:

  • Fabrikanten en winkels die Linux Mint wensen te installeren voor hun klanten.
  • Eigenaars die hun computer wensen te schenken of te verkopen aan iemand anders.

Als u uw LInux Mint in OEM-modus voorinstalleert, wordt het besturingssysteem geïnstalleerd met een tijdelijk gebruikersaccount en voorbereid op een onbekende toekomstige eigenaar van de computer.

Het gebruikersaccount wordt gemaakt door de nieuwe eigenaar.

Om een OEM-installatie uit te voeren moet u de volgende stappen uitvoeren:

  1. Kies OEM-installatie in het menu van het USB-staafje (of DVD).
  2. Start het installatieprogramma op en volg de installatie-instructies.
  3. Start de computer opnieuw op.
  4. Verander de systeeminstellingen of installeer desgewenst bijkomende progranmatuur.
  5. Als u klaar bent, kies dan Maak klaar voor eindgebruiker, voer het wachtwoord in dat u koos tijdens de installatie, klik OK en sluit de computer af.
_images/oem.png

Wanneer de nieuwe gebruiker de computer opstart, verschijnt het volgende scherm:

_images/oem-user.png

De nieuwe gebruiker kiest zijn of haar gebruikersnaam, wachtwoord, toetsenbordindeling, taal, tijdzone en alle details die van belang zijn om zijn of haar gebruikersaccount te maken.