Verifieer uw ISO-beeldbestand

Het is belangrijk om de juistheid, integriteit en authenticiteit van uw beeldbestand (ISO) te verifiëren.

De integriteitscontrole bevestigt dat uw ISO-bestand correct werd binnengehaald en dat uw lokale bestand een exacte kopie is van datzelfde bestand op de downloadservers. Een fout tijdens het binnenhalen zou kunnen resulteren in een corrupt bestand en zou kunnen leiden tot willekeurige fouten tijdens de installatie.

De authenticiteitscontrole bevestigt dat het beeldbestand (ISO) dat u binnenhaalde ondertekend werd door LInux Mint, en aldus dat het geen gewijzigde of kwaadwillige andere versie is, die is gemaakt door iemand anders.

Haal de SHA256-controlesommen binnen die aangeboden worden door Linux Mint

Alle spiegelservers bevatten de ISO-beeldbestanden, een sha256sum.txt-bestand en een sha256sum.txt.gpg-bestand. U zou deze bestanden moeten kunnen vinden op dezelfde plaats als de plaats waar u het ISO-beeldbestand van binnenhaalde.

Als u deze niet kan vinden, doorzoek dan de Heanet-spiegelserver en klik op de Linux Mintversie die u binnenhaalde.

Haal zowel sha256sum.txt als sha256sum.txt.gpg binnen.

Do not copy their content, use “right-click->Save Link As…” to download the files themselves and do not modify them in any way.

Integriteitscontrole

Om de integriteit te controleren van uw lokale ISO-bestand, genereert u daarvan de SHA256sum en vergelijkt u deze met de som in sha256sum.txt.

sha256sum -b yourfile.iso

Hint

If you are using Windows follow the tutorial How to verify the ISO image on Windows.

Als de controlesom overeenkomt, dan werd uw ISO-beeldbestand correct binnengehaald. Als dat niet zo is, dan moet u het bestand opnieuw binnenhalen.


Authenticiteitscontrole

Om de authenticiteit te verifiëren van sha256sum.txt, moet u de handtekening van sha256sum.txt.gpg controleren door de onderstaande stappen uit te voeren.

Importeer de ondertekeningssleutel van Linux Mint:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key "27DE B156 44C6 B3CF 3BD7  D291 300F 846B A25B AE09"

Notitie

Indien gpg klaagt over de key ID, probeer dan in plaats daarvan de volgende opdrachten:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key A25BAE09
gpg --list-key --with-fingerprint A25BAE09

Check the output of the last command, to make sure the fingerprint is 27DE B156 44C6 B3CF 3BD7 D291 300F 846B A25B AE09 (with or without spaces).

Controleer de authenticiteit van ‘sha256sum.txt’:

gpg --verify sha256sum.txt.gpg sha256sum.txt

De uitvoer van de laatste opdracht zou u moeten vertellen dat de bestandshandtekening goed is en dat het was ondertekend met de A25BAE09-sleutel.

Notitie

GPG zou u kunnen waarschuwen dat de Linux Mint-handtekening niet wordt vertrouwd door uw computer. Dit wordt verwacht en is volkomen normaal.