Schijfindeling

Schijven en partities onder Linux

Als u niet vertrouwd bent met hoe Linux apparaten en partities namen geeft, of met het concept van bestandssystemen en koppelpunten, lees dan:

Aparte partitie voor /home

In LInux wordt de /home-map gebruikt om gebruikersgegevens en voorkeursinstellingen in op te slaan.

Deze map bevat één submap voor elk gebruikersaccount. Stel dat uw gebruikersnaam jan is, dan is uw thuismap /home/jan, uw binnengehaalde bestanden komen standaard in /home/jan/Downloads, uw documenten in /home/jan/Documenten, uw bladwijzers van Firefox ergens in /home/jan/.mozilla enzovoorts…

Door /home zijn eigen aparte partitie te geven, scheidt u de gebruikersgegevens van de rest van het besturingssysteem.

Het voordeel is dat u de partitie waarop het besturingssysteem staat, leeg kunt maken zonder dat u de gebruikersgegevens aantast.

Wanneer u LInux Mint installeert:

  1. Wijs het koppelpunt / toe aan de partitie waarop het besturingssysteem geïnstalleerd moet worden, en laat het installatieprogramma deze formatteren.

  2. Wijs het koppelpunt /home toe aan de partitie van de gebruikersgegevens en zorg ervoor dat, als deze partitie al gegevens bevat, het installatieprogramma deze partitie ** NIET ** formatteert.

Waarschuwing

Dit is niet aanbevolen voor beginnende gebruikers. Een misstap gedurende de installatie zou al uw gebruikersgegevens kunnen wissen. Maak reservekopieën, en vergewis u ervan dat u de juiste partities kiest en vergewis u ook zeker van de juiste formatteeropties.

Notitie

Een Linux Mint-besturingssysteem neemt ongeveer 15 GB in beslag, en groeit naarmate u bijkomende programmatuur installeert. Als u zich het kan permitteren, wijs dan 100 GB toe. Geef het meeste van de vrije ruimte aan de home-partitie. Gebruikersgegevens (downloads, video’s, foto’s) nemen meestal veel meer plaats in dan het besturingssysteem.