EFI

SecureBoot

Als u na het installeren van Linux Mint in EFI-modus niet kan opstarten door een Secure Boot Violation, kunt u een van de volgende oplossingen proberen:

_images/secureboot-violation.jpg
 • Herstart de installatie:
  • Verbind met het internet voor de installatie
  • Vink niet de optie aan voor Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware, Flash, MP3 and other media (het installeren van stuurprogramma’s en multimedia-ondersteuning).
 • Schakel SecureBoot uit in de BIOS-instellingen van uw computer.

Notitie

Voor voorbeelden van het uitschakelen van ‘Secure Boot’ in het BIOS / (U)EFI, kunt u Managing EFI Boot Loaders for Linux: Dealing with Secure Boot lezen (in het Engels).

EFI-opstartvolgorde

Als na het installeren van LInux Mint in EFI-modus, uw computer het opstartmenu overslaat en direct met Windows (of een ander besturingssysteem) opstart, dan heeft u waarschijnlijk een probleem met de opstartvolgorde.

Om de opstartvolgorde te veranderen:

 1. Start Linux Mint op in Live modus (met uw USB-staafje of DVD).
 2. Open een terminalvenster.
 3. Type sudo efibootmgr and press Enter.

Deze opdracht geeft een lijst weer van de mogelijke opstartopties en de opstartvolgorde.

_images/efibootmgr.png

In de schermafdruk hierboven zijn dit de drie opstartmogelijkheden:

 • ubuntu op 0000
 • linuxmint op 0001
 • Mac OS X op 0081

De opstartvolgorde is 0081. Dit geeft aan dat de computer enkel Mac OS tracht op te starten en niet Linux Mint.

Belangrijk

Om technische redenen heeft Linux Mint ubuntu als EFI-opstartnaam.

 1. Om de opstartvolgorde te corrigeren, type sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY (waarbij XXXX en YYYY de besturingssystemen zijn waartussen u wenst te kiezen).
_images/efibootmgr-2.png

In de schermafdruk hierboven vertelt sudo efibootmgr --bootorder 0000,0081 de computer om eerst te proberen op te starten met Linux MInt (ubuntu is de EFI-opstartnaam van Linux Mint), en daarna met Mac OS.

 1. Start de computer opnieuw op.

Notitie

In de schermafdruk hierboven is 0000 de eerste opstartmogelijkheid, zodat de computer start met het Grubmenu van Linux Mint. Als Grub faalt (of als het door de exit-opdracht beëindigd werd), volgt de computer de opstartvolgorde en probeert hij om 0081 op te starten, wat overeenkomt met Mac OS.