Bekræft din ISO-fil

Det er vigtigt at bekræfte din ISO-fils integritet og ægthed.

Integritetstjekket bekræfter, at din ISO-fil blev hentet korrekt, og at din lokal fil er en nøjagtig kopi af filen på serveren. Opstod der en fejl, mens du hentede filen, kunne det medføre en ødelagt fil og udløse tilfældige problemer under installeringen.

Ægthedstjekket bekræfter, at ISO-filen, du hentede, var signeret af Linux Mint, og derfor ikke er en ændret eller ondsindet kopi lavet af nogen andre.

Hent SHA256-summerne leveret af Linux Mint

Alle downloadspejle har ISO-filerne samt filerne sha256sum.txt og sha256sum.txt.gpg. Du burde kunne finde dem samme sted, som du hentede ISO-filen fra.

Hvis du ikke kan finde dem, så gå til Heanet-downloadspejl og åbn mappen svarende til den version af Linux Mint, du hentede.

Hent både sha256sum.txt og sha256sum.txt.gpg.

Do not copy their content, use »right-click->Save Link As…« to download the files themselves and do not modify them in any way.

Integritetstjek

For at tjekke integriteten af din lokale ISO-fil skal du generere dets SHA256-sum og sammenligne den med summen i sha256sum.txt.

sha256sum -b yourfile.iso

Fif

If you are using Windows follow the tutorial How to verify the ISO image on Windows.

Er summerne ens, blev din ISO-fil hentet uden problemer. Hvis ikke, så hent den igen.


Tjek af ægthed

For at bekræfte ægtheden af sha256sum.txt skal du tjekke signaturen på sha256sum.txt.gpg ved at følge trinene nedenfor.

Importér Linux Mints signaturnøgle:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key "27DE B156 44C6 B3CF 3BD7  D291 300F 846B A25B AE09"

Bemærk

Hvis gpg beklager sig over nøgle-ID’et, så prøv følgende kommandoer i stedet:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key A25BAE09
gpg --list-key --with-fingerprint A25BAE09

Check the output of the last command, to make sure the fingerprint is 27DE B156 44C6 B3CF 3BD7 D291 300F 846B A25B AE09 (with or without spaces).

Bekræft ægtheden af sha256sum.txt:

gpg --verify sha256sum.txt.gpg sha256sum.txt

Outputtet af den sidste kommando fortæller dig, at filsignaturen er god, og at den blev signeret med A25BAE09-nøglen.

Bemærk

GPG advarer dig måske om, at din computer ikke har tillid til Linux Mint-signaturen. Det er forventeligt og helt normalt.

Fif

For yderligere information om bekræftelse af ISO-filer eller om at bekræfte BETA, LMDE eller gamle udgaver kan du læse How to Verify ISO images.