Øjebliksbilleder af systemet

Inden du begynder at bruge dit styresystem, bør du opsætte øjebliksbilleder af systemet. Hvis noget så går galt, kan du gendanne systemet fra en tidligere sikkerhedskopi.

  1. Kør Menu ‣ Administration ‣ Timeshift.
  2. Vælg RSYNC og klik Næste.
_images/timeshift-1.png
  1. Vælg den enhed, hvorpå øjebliksbilleder af systemet skal gemmes og klik Næste.
_images/timeshift-2.png

Bemærk

Den valgte enhed formateres ikke og ingen data går tabt. Øjebliksbilleder af systemet gemmes i mappen timeshift i den valgte enheds rod.

  1. Vælg hvornår øjebliksbilleder af systemet skal gemmes.
_images/timeshift-3.png

Bemærk

Øjebliksbilleder af systemet er trinvise, så selvom det første øjebliksbillede optager en anseelig mængde plads, optager nye øjebliksbilleder kun yderligere plads for ændrede filer.

Bemærk

Boot-øjebliksbilleder foretages i baggrunden og påvirker ikke bootrækkefølgens hastighed.

  1. Klik Færdiggør.
_images/timeshift-4.png