Rozvržení úložiště

Jednotky datového úložiště a oddíly na nich v Linuxu

Pokud nejste obeznámeni s názvoslovím zařízení a oddílů v Linuxu, či nemáte ponětí o souborových systémech a přípojných bodech, přečtete si (v angličtině):

Vyhrazený oddíl /home

V GNU/Linux slouží složka /home pro uchovávání domovských složek uživatelů s jejich daty a nastaveními.

Tato složka obsahuje podsložku pro každý uživatelský účet. Řekněme, že vaše uživatelské jméno je jan, pak domovská složka je /home/jan, vámi z Internetu stažené soubory končí v /home/jan/Stažené, vaše dokumenty v /home/jan/Dokumenty, záložky prohlížeče Firefox se nacházejí pod /home/jan/.mozilla a tak dále…

Tím že pro /home vyhradíte samostatný oddíl, oddělíte uživatelská data od zbytku operačního systému.

Výhoda je, že můžete smazat operační systém a nahradit ho aniž by to postihlo uživatelská data.

Při instalaci Linux Mint:

  1. Přiřaďte přípojný bod / oddílu vyhrazenému pro operační systém, a zadejte instalátoru pokyn, aby na něm vytvořil souborový systém.
  2. Přiřaďte přípojný bod /home oddílu vyhrazenému pro uživatelská data a pokud už taková data obsahuje, nezapomeňte zadat instalátoru pokyn, aby souborový systém na něm ponechal, jak je.

Varování

Toto není doporučeno pro začínající uživatele: Chyba při instalaci může smazat všechna vaše data. Vždy mějte zálohy, ověřte, že jste vybrali správné oddíly a pečlivě zkontrolujte, co se bude formátovat.

Poznámka

Operační systém Linux Mint zabere přibližně 15GB a poroste, jak budete instalovat další software. Pokud máte k dispozici, přidělte pro něj 100 GB. Nejvíce místa si ponechte pro oddíl s domovskými složkami. Data uživatelů (stahování, videa, obrázky) zaberou mnohem více místa.