EFI

SecureBoot

Pokud po instalaci Linux Mint v EFI režimu ho není možné spustit kvůli Secure Boot Violation, je možné vyzkoušet některé z následujících řešení:

_images/secureboot-violation.jpg
 • Restartujte instalaci:
  • Před instalací se připojte k Internetu
  • Nevybírejte Nainstalovat software třetích stran, jakou jsou ovladače grafických a wi-fi zařízení, běhové prostředí Flash, kodeky pro MP3 a jiná média.
 • Vypněte SecureBoot v nastavení BIOS počítače.

Poznámka

Příklady toho, jak vypnout secure boot na různých počítačích, naleznete v Managing EFI Boot Loaders for Linux: Dealing with Secure Boot (v angličtině).

Pořadí EFI zavádění

Pokud po instalaci Linux Mint v EFI režimu počítač přeskočí spouštěcí nabídku a spustí přímo Windows (nebo jiný operační systém), nejspíš je problém s pořadím zavádění.

Pořadí zavádění změníte:

 1. Spusťte Linux Mint v tzv. živém režimu (z USB klíčenky nebo DVD).
 2. Otevřete terminál.
 3. Type sudo efibootmgr and press Enter.

Tento příkaz vypíše volby zavádění a pořadí.

_images/efibootmgr.png

Na výše uvedeném snímku obrazovky jsou tři volby zavádění:

 • ubuntu na 0000
 • linuxmint na 0001
 • Mac OS X na 0081

Pořadí zavádění je 0081. To znamená, že počítač se pokusí spustit pouze macOS a už ne Linux Mint.

Důležité

Z technických důvodů, Linux Mint používá jako svůj název pro EFI zavádění ubuntu.

 1. Pořadí zavádění opravíte příkazem sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY (kde XXXX a YYYY jsou možnosti spouštění operačních systémů, které chcete závádět).
_images/efibootmgr-2.png

Na výše uvedeném snímku obrazovky, sudo efibootmgr --bootorder 0000,0081 je pokynem počítači aby první vyzkoušel spustit Linux Mint (ubuntu je EFI boot název pro Linux Mint), a pak macOS.

 1. Restartujte počítač.

Poznámka

Na výše uvedeném snímku obrazovky je 0000 první volba zavádění, takže počítač nastartuje do nabídky zavaděče grub s Linux Mint. Pokud se spouštění zavaděče grub nezdaří (nebo je ukončen příkazem exit), počítač bude pokračovat v pořadí zavádění a pokusí se spustit 0081, což odpovídá macOS.