Body obnovení systému

Než začnete operační systém používat, nastavte vytváření bodů obnovení. Když se pak cokoli pokazí, můžete svůj systém obnovit z dřívější zálohy.

  1. Spusťte Nabídka ‣ Správa ‣ Timeshift.
  2. Vyberte RSYNC a klikněte na Další.
_images/timeshift-1.png
  1. Vyberte zařízení na které chcete ukládat zachycené stavy systému a klikněte na Další.
_images/timeshift-2.png

Poznámka

Zvolené zařízení nebude zformátováno a žádná data nebudou ztracena. Zachycené stavy systému budou ukládány do nově vytvořené složky timeshift v kořeni zvoleného zařízení.

  1. Vyberte kdy ukládat zachycené stavy systému.
_images/timeshift-3.png

Poznámka

Zachycené stavy systému jsou přírůstkové, takže ačkoli pořízení prvního zabere velký prostor, následné zachycené stavy zaberou prostor jen o soubory, které se změnily.

Poznámka

Zachycené stavy Při zavádění systému jsou pořizovány na pozadí a nezpomalují spouštění počítače.

  1. Klikněte na Dokončit.
_images/timeshift-4.png