Spuštění Linux Mint

Nyní, když máte Linux Mint na USB klíčence (nebo DVD), spusťte z ní počítač.

  1. Připojte tuto USB klíčenku (nebo vložte DVD) do počítače.
  2. Restartujte počítač.
  3. Ještě než počítač spustí stávající operační systém (Windows, macOS, Linux), měli byste vidět obrazovku načítání BIOS. Z ní nebo dokumentace k počítači zjistěte, kterou klávesu stisknout pro to, aby se zobrazila nabídka, ze které bude možné zvolit spuštění počítače z USB (nebo DVD).

Poznámka

Většina BIOS má speciální klávesu, stisknutím které vyberete spouštěcí zařízení. A všechny pak mají speciální klávesu pro vstup do nastavení BIOS (odkud je možné určit pořadí zavádění). Dle daného BIOS, tyto speciální klávesy mohou být ESC, F1, F2, F8, F10, F11, F12, nebo DEL. Tento údaj je obvykle na okamžik zobrazen na obrazovce krátce po zapnutí počítače.

Rada

Na počítačích Apple Mac, poté co uslyšíte zvuk spouštění, stiskněte a držte klávesu ALT nebo Option.

  1. ISO s Linux Mint může být spuštěno jak v EFI, tak BIOS režimu. V tom EFI se zobrazí nabídka zavaděče GRUB. V režimu BIOS je zobrazena nabídka zavaděče ISOLINUX.
_images/isolinux.png

Nabídka zavaděče ISOLINUX v BIOS režimu

_images/grub-efi.png

Nabídka zavaděče GRUB v EFI režimu

  1. Z jedné z těchto nabídek, stiskněte Enter a spusťte tak Linux Mint z USB klíčenky (nebo DVD).