Guia d’instal·lació de Linux Mint

_images/qr.ca.png

Linux Mint es presenta en forma d’imatge ISO (un fitxer .iso) que es pot utilitzar per fer un DVD d’arrencada o un llapis USB d’arrencada.

Aquesta guia us ajudarà a baixar la imatge ISO correcta, crear els vostres mitjans d’arrencada i instal·lar Linux Mint al vostre ordinador.

Solució de problemes