Linux Mint Açılış

Artık bilgisayarınızı açabileceğiniz Linux Mint USB bellek (ya da DVD) kurulum ortamına sahipsiniz.

  1. USB belleğinizi (ya da DVD’nizi) bilgisayarınıza takınız.

  2. Bilgisayarı yeniden başlatın.

  3. Mevcut işletim sisteminiz (Windows, Mac, Linux) başlamadan önce BIOS yükleme ekranını görürsünüz. BIOS’a erişmek için hangi tuşa basacağınızı öğrenmek ve bilgisayarınızı USB (veya DVD) üzerinden önyükleme yapmasını sağlamak için ekranınızdaki yönlendirmeleri ya da bilgisayarınızın belgelerini kontrol ediniz.

Not

Çoğu BIOS’un önyükleme aygıtını seçmek için kullanabileceğiniz bir kısayol tuşu ve hepsinin (önyükleme önceliğini tanımlamak amacıyla) BIOS yapılandırma ekranına girmek için özel bir kısayol tuşu vardır. BIOS’a bağlı olarak şu özel kısayol tuşlarından biri tanımlanmış olabilir; Escape, F1, F2, F8, F10, F11, F12, or Delete. Bu bilgi genellikle önyükleme esnasında ekranda kısa bir süre gösterilebilir.

İpucu

Mac bilgisayarlarda, açılış sesini duyduktan sonra Alt ya da Option tuşlarını tutun.

  1. Linux Mint ISO imajları EFI ve BIOS kiplerinde açılış yapabilir. EFI kipinde bir grub menüsü görünür. BIOS kipinde bir isolinux menüsü görünür.

_images/isolinux.png

BIOS kipinde isolinux menüsü

_images/grub-efi.png

EFI kipinde grub menüsü

  1. Linux Mint’i USB belleğinizden (ya da DVD) başlatmak için bu menüde Enter/Giriş tuşuna basınız.