Keleriopas paleidimas

Visada, iš pradžių, įdiekite Windows

Windows neaptinka kitų operacinių sistemų ir neturi paleidimo meniu. Kai įdiegiate Windows, ji perrašo jūsų paleidimo seką ir tuomet jūsų kompiuteris iš karto pasileidžia į Windows.

Linux Mint (ir daugelis Linux platinimų) aptinka kitas operacines sistemas ir sukuria meniu, kuriame galite pasirinkti, kurią sistemą paleisti.

Dėl šios priežasties, jeigu norite naudoti dvejopą ar keleriopą paleidimą su Windows, prieš diegiant Linux Mint, yra lengviau ir yra rekomenduojama, iš pradžių, įdiegti Windows.

Paleidimo sekos pataisymas

Jei Windows perrašo paleidimo seką:

  1. Paleiskite Linux Mint tiesioginėje (angl. live) veiksenoje (naudodami USB atmintuką ar DVD).
  2. Atverkite terminalą.
  3. Norėdami išvardyti skaidinius, parašykite lsblk -f.
_images/lsblkf.png

Raskite skaidinį, kuriame yra įdiegta Linux Mint. Daugelyje sistemų tai turėtų būti vienintelis ext4 skaidinys.

Ekrano kopijoje viršuje:

  • sdb yra USB atmintukas (atpažįstamas pagal savo iso9660 tipą, kuris atitinka ISO atvaizdį).
  • sda yra standusis diskas.
  • sda4 yra skaidinys sda standžiajame diske, kuriame yra įdiegta Linux Mint.

Norėdami išvardyti skaidinių dydžius, parašykite lsblk:

_images/lsblk.png

Norėdami išvardyti skaidinių etiketes, parašykite blkid:

_images/blkid.png
  1. Prijunkite Linux Mint skaidinį ir iš naujo įdiekite grub meniu, naudodami šias komandas:
sudo mount /dev/sda4 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda

Įspėjimas

Aukščiau esančiose komandose, pakeiskite /dev/sda4 ir /dev/sda tinkamais jūsų Linux Mint skaidinio ir standžiojo disko įrenginio pavadinimais.