Pokretanje Linux Minta

Pošto imate Linux Mint na USB uređaju (ili DVD-u) pokrenite računalo s njega.

  1. Umetnite USB uređaj (ili DVD) u vaše računalo.
  2. Ponovno pokrenite računalo
  3. Prije nego što računalo pokrene vaš operativni sustav (Windows, Mac, Linux) trebali bi vidjeti vaš BIOS zaslon učitavanja. Provjerite zaslon ili vašu dokumentaciju računala kako bi saznali koju tipku treba pritisnuti za pokretanje računala sa USB uređaja (ili DVD-a).

Napomena

Većina BIOS-a ima određenu tipku koju možete pritisnuti za odabir uređaja pokretanja a svaki od njih ima posebnu tipku za ulazak u BIOS zaslon podešavanja (iz kojega možete odrediti poredak pokretanja uređaja). Ovisno o BIOSU, te određene tipke mogu biti Escape, F1, F2, F8, F10, F11, F12, ili Delete. Ta informacija je kratko prikazana na zaslonu tijekom postupka pokretanja.

Savjet

Na Macovima, držite pritisnutu Alt ili Option tipku nakon što čujete zvuk pokretanja.

  1. Linux Mint ISO može se pokrenuti u oba načina, EFI ili BIOS. U EFI načinu prikazuje grub izbornik. U BIOS načinu prikazuje isolinux izbornik.
_images/isolinux.png

Isolinux izbornik u BIOS načinu

_images/grub-efi.png

Grub izbornik u EFI načinu

  1. U jednom od tih izbornika, pritisnite Enter za pokretanje Linux Minta sa USB uređaja (ili DVD-a).