Στιγμιότυπα Συστήματος

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σας σύστημα, ρυθμίστε τα στιγμιότυπα συστήματος. Έτσι εάν κάτι πάει στραβά, μπορείτε να επαναφέρετε το σύστημά σας από ένα προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας.

  1. Εκκινήστε το Menu ‣ Administration ‣ Timeshift.
  2. Επιλέξτε RSYNC και κλικ στο Next.
_images/timeshift-1.png
  1. Επιλέξετε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται τα στιγμιότυπα και κάντε κλικ στο Next.
_images/timeshift-2.png

Σημείωση

Η επιλεγμένη συσκευή δεν θα διαμορφωθεί και δεν θα χαθούν δεδομένα από αυτή. Τα στιγμιότυπα Συστήματος αποθηκεύονται σε ένα νέο κατάλογο που ονομάζεται timeshift κάτω από τον κεντρικό κατάλογο της επιλεγμένης συσκευής.

  1. Επιλέξτε κάθε πότε θα αποθηκεύονται τα στιγμιότυπα συστήματος.
_images/timeshift-3.png

Σημείωση

Τα στιγμιότυπα Συστήματος γίνονται τμηματικά, έτσι αν και το πρώτο στιγμιότυπο καταλαμβάνει σημαντικό χώρο, όλα τα υπόλοιπα στιγμιότυπα καταλαμβάνουν επιπλέον χώρο μόνο για τα αρχεία που έχουν αλλάξει.

Σημείωση

Το Boot των στιγμιοτύπων γίνεται στο παρασκήνιο και δεν επηρεάζει καθόλου την ταχύτητα της ακολουθίας εκκίνησης.

  1. Κλικ στο Finish.
_images/timeshift-4.png