Διαμερισμός

Δίσκοι και κατατμήσεις στο Linux

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το σύστημα ονοματοδοσίας για τις συσκευές και τις κατατμήσεις στο Linux, ή την έννοια των συστημάτων αρχείων και των σημείων προσάρτησης, διαβάστε:

Ειδική κατάτμηση /home

Στο Linux, ο κατάλογος /home χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει δεδομένα και προτιμήσεις του χρήστη.

Αυτός ο κατάλογος περιέχει υποκαταλόγους για κάθε λογαριασμό χρήστη. Ας πούμε ότι το όνομα χρήστη είναι john, ο κατάλογος χρήστη θα είναι /home/john , ο κατάλογος λήψεων θα είναι στο /home/john/Downloads, τα έγγραφα στο /home/john/Documents, οι ρυθμίσεις του Firefox στο /home/john/.mozilla …κλπ.

Δίνοντας στον κατάλογο /home τη δική του ξεχωριστή κατάτμηση, διαχωρίζετε τα δεδομένα του χρήστη από το υπόλοιπο λειτουργικό σύστημα.

Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να σβήσετε το λειτουργικό σύστημα και να το αντικαταστήσετε χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα του χρήστη.

Όταν κάνετε εγκατάσταση το Linux Mint:

  1. Εκχωρήστε το σημείο προσάρτησης / στην ειδική κατάτμηση για το λειτουργικό σύστημα και πείτε στο πρόγραμμα εγκατάστασης να κάνει διαμόρφωση.
  2. Εκχωρήστε το σημείο προσάρτησης /home στην ειδική κατάτμηση για τα δεδομένα του χρήστη, και εάν περιέχει ήδη κάποια δεδομένα, σιγουρευτείτε ότι θα πείτε στο πρόγραμμα εγκατάστασης να μην κάνει διαμόρφωση.

Προειδοποίηση

Αυτή η μέθοδος δεν συνίσταται σε άπειρους χρήστες. Ένα λάθος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορεί να διαγράψει όλα σας τα δεδομένα. Πάντα να έχετε αντίγραφα ασφαλείας, σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει τις σωστές κατατμήσεις και ότι έχετε εξετάσει προσεκτικά τις επιλογές διαμόρφωσης.

Σημείωση

Μια τυπική εγκατάσταση του Linux Mint χρειάζεται περίπου 15GB και αυξάνει καθώς κάνετε εγκατάσταση πρόσθετο λογισμικό. Αν μπορείτε να διαθέσετε μέγεθος, δώστε του 100GB. Κρατήστε τον περισσότερο ελεύθερο χώρο για την κατάτμηση home. Τα δεδομένα χρήστη (λήψεις, βίντεο, εικόνες) καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο.