Πολλαπλή-εκκίνηση

Πάντοντε να κάνετε εγκατάσταση πρώτα το λειτουργικό σύστημα Windows

Το λειτουργικό σύστημα Windows δεν εντοπίζει άλλα λειτουργικά συστήματα και δεν διαθέτει μενού εκκίνησης. Όταν το κάνετε εγκατάσταση αντικαθιστά την ακολουθία εκκίνησης και έπειτα κάνει εκκίνηση απευθείας σε Windows.

Το Linux Mint (και οι περισσότερες διανομές Linux) εντοπίζουν άλλα λειτουργικά συστήματα και έπειτα χτίζουν ένα μενού εκκίνησης από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε ποιο λειτουργικό σύστημα θέλετε να εκκινήσει.

Γι” αυτό το λόγο, εάν θέλετε ένα σύστημα διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης με Windows, είναι ευκολότερο και προτείνεται να κάνετε πρώτα εγκατάσταση τα Windows, πριν κάνετε εγκατάσταση το Linux Mint.

Διορθώστε την ακολουθία εκκίνησης

Εάν το λειτουργικό σύστημα Windows αντικαταστήσει την ακολουθία εκκίνησης:

  1. Εκκινήστε το Linux Mint σε λειτουργία live (από το USB stick ή το DVD).
  2. Ανοίξτε ένα τερματικό.
  3. Για να δείτε τη λίστα κατατμήσεων, πληκτρολογήστε lsblk -f.
_images/lsblkf.png

Βρείτε την κατάτμηση στην οποία είναι εγκατεστημένο το Linux Mint. Στα περισσότερα συστήματα πρέπει να είναι η μοναδική κατάτμηση με σύστημα αρχείων ext4.

Στο στιγμιότυπο οθόνης παραπάνω:

  • Το sdb είναι το USB stick (το αναγνωρίζουμε από τον τύπο iso9660 ο οποίος αντιστοιχεί σε εικόνα ISO).
  • Το sda είναι ο σκληρός δίσκος.
  • Η sda4 είναι η κατάτμηση στον δίσκο sda, όπου έχει γίνει εγκατάσταση το Linux Mint.

Για να δείτε τη λίστα με τα μεγέθη των κατατμήσεων, πληκτρολογείστε lsblk:

_images/lsblk.png

Για να δείτε τη λίστα με τις ετικέτες των κατατμήσεων, πληκτρολογείστε blkid:

_images/blkid.png
  1. Κάντε προσάρτηση τη κατάτμηση του Linux Mint και εγκαταστήστε εκ νέου το μενού GRUB με τις ακόλουθες εντολές:
sudo mount /dev/sda4 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda

Προειδοποίηση

Στις παραπάνω εντολές, αντικαταστήστε τα /dev/sda4 και /dev/sda με τα κατάλληλα ονόματα για τη δική σας κατάτμηση Linux Mint και το σκληρό δίσκο.