Οδηγός εγκατάστασης Linux Mint

_images/qr.el.png

Το Linux Mint έρχεται στη μορφή μιας εικόνας ISO (ένα αρχείο .iso) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ένα εκκινήσιμο DVD ή USB stick.

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να κάνετε λήψη τη σωστή εικόνα ISO, να δημιουργήσετε ένα εκκινήσιμο μέσο και να εγκαταστήσετε το Linux Mint στον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση

Αντιμετώπιση Προβλημάτων