Προγράμματα οδήγησης υλικού

Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνετε αμέσως μετά την εγκατάσταση του Linux Mint είναι να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης υλικού.

  1. Εκκινήστε Menu ‣ Administration ‣ Driver Manager.
_images/mintdrivers.png

Συμβουλή

Εάν είστε εκτός σύνδεσης ο Driver Manager θα παραπονεθεί ότι δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet.

_images/mintdrivers-2.png

Εισάγετε το εκκινήσιμο USB stick (ή DVD) του Linux Mint και περιμένετε να προσαρτηθεί, μετά κάντε κλικ στο OK.

  1. Τικ στο κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε τους διαθέσιμους οδηγούς και κάντε κλικ στο Apply Changes.
  2. Κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή.