Κωδικοποιητές πολυμέσων

Ορισμένο περιεχόμενο πολυμέσων απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετων κωδικοποιητών.

Σημείωση

Εάν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης είχατε ενεργή σύνδεση στο Internet και επιλέξατε να γίνει εγκατάσταση αυτών των κωδικοποιητών, τότε είναι ήδη εγκατεστημένοι.

  1. Εκκινήστε Menu ‣ Sound & Video ‣ Install Multimedia Codecs.
_images/mint-meta-codecs.png
  1. Κλικ Install.
  2. Εισάγετε τον κωδικό σας και περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κωδικοποιητών στον υπολογιστή σας.