Εκκίνηση Linux Mint

Τώρα που έχετε διαθέσιμο το Linux Mint στο USB (ή σε DVD) κάντε εκκίνηση τον υπολογιστή σας από αυτό.

  1. Εισάγετε το USB (ή το DVD) στον υπολογιστή σας.
  2. Κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή.
  3. Πριν ο υπολογιστής σας εκκινήσει το τρέχων λειτουργικό σας σύστημα (Windows, Mac, Linux) θα πρέπει να δείτε την οθόνη εκκίνησης του BIOS. Ελέγξτε την οθόνη του υπολογιστή σας ή τις οδηγίες χρήσης για να γνωρίσετε πιο πλήκτρο πρέπει να πατήσετε ώστε να εκκινήσει ο υπολογιστής σας από το USB (ή το DVD).

Σημείωση

Τα περισσότερα BIOS διαθέτουν ένα ειδικό πλήκτρο το οποίο μπορείτε να πατήσετε ώστε να επιλέξετε από ποια συσκευή θα γίνει η εκκίνηση του υπολογιστή, ενώ όλα τα BIOS διαθέτουν πλήκτρο για να μπείτε στην οθόνη ρυθμίσεων (από την οποία μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά εκκίνησης). Αναλόγως το BIOS, αυτά τα ειδικά πλήκτρα μπορεί να είναι Escape, F1, F2, F8, F10, F11, F12, ή Delete. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται συνήθως στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του υπολογιστή.

Συμβουλή

Σε υπολογιστές Mac, κρατήστε πατημένο τα πλήκτρα Alt ή Option αφού ακούσετε τον ήχο εκκίνησης.

  1. Η εικόνα ISO του Linux Mint μπορεί να γίνει εκκίνηση είτε σε λειτουργία EFI είτε σε λειτουργία BIOS. Στη λειτουργία EFI δείχνει ένα μενού του GRUB. Στη λειτουργία BIOS δείχνει ένα μενού του isolinux.
_images/isolinux.png

Το μενού του isolinux στη λειτουργία BIOS

_images/grub-efi.png

Το μενού του GRUB στη λειτουργία EFI

  1. Σε ένα από αυτά τα μενού, πιέστε το Enter για να εκκινήσετε το Linux Mint από το USB (ή το DVD).